Vem Vitelli är

Marco Vitelli startade Vitelli 2000. Vitelli är ett IT-konsultföretag. Målet är att skapa ett företag med högt kunnande inom beslutsstöd, rapportering och uppföljning. Vitelli söker hela tiden nya utmaningar och är öppen för olika typer av utveckling av verksamheten. Partnerskap eller anställning? Om du har idéer om hur vi kan utvecklas tillsammans så är du välkommen att kontakta Marco Vitelli.

En sak är dock klar. Vitelli ska alltid vara en dynamisk firma med spänst och högt kunnande. Tillväxt i numerär och struktur är en avlägsen andrahandsprioritering. Vitellis tillväxt ska ske i kunnande. Och först och främst inom beslutsstöd samt samordnad uppföljning och rapportering.

VISION

Vitelli är eftersökt beslutsstödsexpert.

POSITION

Vitelli arbetar i svårare beslutsstödsprojekt som expert, och i övriga projekt som coach till andra konsulter.