Hur Vitelli Samarbetar

Vitelli har två huvudsakliga sätt att samarbeta med kunderna.

Det ena sättet innebär att Marco Vitelli deltar personligen i projekten som konsult.

Den andra samarbetsformen innebär att Vitelli coachar en grupp konsulter.

Valet av samarbetsform beror på frågornas komplexitet och antalet konsulter som är involverade i projektet.